جهت ثبت شکایات خود برای هزینه های دریافتی، عدم تعمیر صحیح دستگاه، برخورد نامناسب تعمیرکار و… می توانید فرم مربوطه را تکمیل و برای ما ارسال کنید. ما در کمترین زمان، فرم را بررسی و سپس کارشناس ما جهت بررسی با شما تماس و یا در صورت لزوم در محل حضور پیدا می کند.

"*" indicates required fields

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 3 MB.
امتیاز این صفحه